ivoviz

Írta: Super User. Beküldve: Kezdőlap

Ivóvízminőség-javítás

Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése

A kedvezményezett neve Pacsa Város Önkormányzata, Szentpéterúr Község Önkormányzata, Zalaigrice Község Önkormányzata, Zalaszentmárton Község Önkormányzata
A projekt címe Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
A szerződött támogatás összege 239 999 999 Ft
A támogatás mértéke 86,956521 %
A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.01.20
A projekt azonosító száma KEHOP-2.1.3-15-2017-00065

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A Projekt fő célja, hogy a településen lehetővé váljon az egészséges ivóvíz szolgáltatása, javuljon a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökkenjen a másodlagos szennyeződések lehetősége. Szükséges továbbá az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is, azonban az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át.

A beruházás Pacsa településen valósul meg. A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pacsa Város. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.