Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése

A kedvezményezett neve Pacsa Város Önkormányzata, Szentpéterúr Község Önkormányzata, Zalaigrice Község Önkormányzata, Zalaszentmárton Község Önkormányzata
A projekt címe Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
A szerződött támogatás összege 235 059 379 Ft
A támogatás mértéke 86,956521 %
A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.01.20
A projekt azonosító száma KEHOP-2.1.3-15-2017-00065

A Széchenyi 2020 program keretében Pacsa Város, Szentpéterúr Község, Zalaigrice Község, valamint Zalaszentmárton Község Önkormányzata 235 059 379 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 270 318 289 forintból valósult meg, amit 86,956521%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Pacsa Város, Szentpéterúr Község, valamint Zalaigrice Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével. A projekt kivitelezési munkái 2020. szeptember 17. napján fejeződtek be.

A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pacsa és Térsége települések közigazgatási területe.

Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice és Zalaszentmárton települések vízellátását a Pacsai vízmű látja el, amely fejlesztésének részeként szükséges volt a technológia korszerűsítése, vas-mangántalanítási és ammóniummentesítési technológia kiépítése biztonsági utófertőtlenítéssel.

A vízmű nyersvíz termelési igényét a meglévő 4 db kút és vízkivételi szivattyú berendezései, valamint az újonnan létesült kút biztosítja a kitermelt vízhozam és nyomásviszonyok beállításával, beszabályozásával. A meglévő kutak közül 3 db esetében szükséges volt a kútgépészet teljes felújítása, kútszivattyú cserével együtt, a 4. kút esetén gépészeti felújítás volt szükséges szivattyú csere nélkül, mert annak cseréje a korábbi években megtörtént. A tervezett víztisztítási technológia biológiai ammónium-mentesítési, nyomás alatti vas és mangántalanító szűrés és ultraszűrő berendezésekből áll, új összekötő csövezéssel, működtetett szerelvényezéssel, műszerezéssel, és segédberendezésekkel. A létesítendő vízkezelő berendezések, szűrők és vegyszerek adagolását, valamint a szűrők öblítését biztosító technológiai gépészeti berendezések és hálózati szivattyúk a kibővített és felújított kezelő épületekbe elhelyezésre kerültek.