Rendeletek

Írta: Super User. Beküldve: Önkormányzat

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről és ezen eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjakról

Adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségének szabályozásáról

Állattartás helyi szabályairól

Háziorvosi és fogorvosi körzetről

Helyi közművelődésről

Helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről

Közbeszerzési Szabályzatról

Középületek, közterületeknek nemzeti és helyi ünnepeken történő fellobogózásáról

Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról

Lakóingatlanok települési átlagértékéről

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól

Önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről

Önkormányzati biztos kirendeléséről és feladatairól

Önkormányzati jelképekről, használatának rendjéről

Pacsa Szabadidőközpont egyszerűsített részletes rendezési tervéről

Pályázati érdekeltségi alap szabályozására

Sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról

Talajterhelési díjról

Tanyagondnoki szolgálatról

Városi cím használatáról, az ezzel összefüggő feladatokról


A 2013. június 1. után módosított és alkotott rendeletek a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek címen érhetők el.
A fent nevezett címen ki kell választani a megyét (Zala megye) és a települést (Pacsa) ezútán bármely rendelet vagy módosító rendelet megtalálható.