Képviselő Testület

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai

A képviselőtestület tagjainak száma 7 fő. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján tagja a testületnek

Polgármester
Kelemen Tamás                      8761 Pacsa, Hegyi u. 16.

Alpolgármester
Bokor Ferencné                        8761 Pacsa, Rákóczi u. 42.

Testületi tagok
Henczi István                           8761 Pacsa, Gagarin 31.
Kelemen Anita                         8761 Pacsa, Deák Ferenc u. 13/B
Lóránt Zoltán                           8761 Pacsa, Szent István tér 12.
Lugosi Zsolt                             8761 Pacsa, Kisfaludy u. 54.
Oláh György Bálint                 8761 Pacsa, Gagarin u. 24.


BIZOTTSÁGOK


Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága
Henczi István elnök                         8761 Pacsa, Gagarin 31.
Lugosi Zsolt alelnök                        8761 Pacsa, Kisfaludy u. 54.
Bokor Ferencné tag                          8761 Pacsa, Rákóczi u. 42.
Csility Zita Éva tag                          8761 Pacsa, Deák Ferenc u. 7/d
Póka Márta tag                                 8761 Pacsa, Csány L.u.10.
Zsigmond Istvánné tag                   8761 Pacsa, Szent I. tér 28/d