• 2020
   „Külterületi helyi közutak fejlesztés, Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra benyújtott VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat sajtóközleménye Itt megtekinthető!
  „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00001 kódszámú pályázat sajtóközleménye Itt megtekinthető! 
  „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00001 kódszámú Közösségfejlesztés megvalósítása Pacsa városban és Zalaigrice településen pályázat sajtóközleménye Itt megtekinthető!
  "Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése" tárgyú pályázattal kapcsolatos sajtóközlemény megtekinthető Itt!
 • mfp logo
 • FELHÍVÁS!!!

  Pacsa Város Önkormányzata ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy az avar és kerti hulladék égetése
  kizárólag heti egy alkalommal csütörtökön 8.00-19.00 óra között az időjárás figyelembe vételével lehetséges.
  Ezen időponton kívül az avar és a kerti hulladék égetése TILOS!
  Kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljenek a rendeletben foglaltak betartására, mivel
  megszegése esetén a vonatkozó eljárás megindítására és bírság kiszabására kerül sor!
 • Tisztelt Lakosság!

  2019. január 1-től a fogorvosi ügyeleti ellátás rendelési ideje az alábbiak szerint alakul:
  Cím: Zalaegerszeg, Ola u. 16/D, Tel: 92/315-602
  Munkanapokon 16-22-ig (betegfogadás 21.30-ig)
  Szabad, munkaszüneti napokon: 7-13-ig (betegfogadás 12.30-ig)
  Ügyeleti időben sürgősségi beavatkozások: fájdalomcsillapítás, gyógyszeres kezelés, vérzéscsillapítás, traumás esetek ellátása
  súlyos, életveszélyes állapotok ellátása, trepanáció, tasakkezelés (csíkcsere)
  Ügyeleti ellátásban csak Sürgősségi beavatkozásokat végeznek általános fogászati ellátás 
  NEM VEHETŐ IGÉNYBE!!! (pl.: tömés, fogpótlás, ált. fogeltávolítás)
  Az ingyenes ellátáshoz szükséges érvényes TB kártya, személyigazolván és lakcímkártya!
 • Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a letölthető dokumentumok között megtalálhatóak
  a különböző bevallások nyomtatványai. 


  Számlaszámaink:

  Iparűzési adó: 10402269-50494849-57511033
  Gépjárműadó: 10402269-50494849-57511071
  Kommunális adó: 10402269-50494849-57511026
  Idegenforgalmi adó: 10404900-50494849-57511019
  Települési adó/járműadó:10402269-00029808-00000003
  Késedelmi pótlék: 10402269-50494849-57511095
 • Tisztelt Ingatlantulajdonos!

  A Zalaispa Nonprofit Zrt. kérésére ezúton tájékoztatom, hogy 2019. augusztus 1-től a szelektív  (sárga zsákos) hulladékszállítás napja
  a hónap első pénteki napjára változik. Az első szelektív hulladék elszállítására 2019. augusztus 2-án pénteken kerül sor.

  A kommunális hulladékszállítás napja változatlan (csütörtök).

  Kérjük szíves tudomásulvételüket! Köszönettel: 

  Pacsa Város Önkormányzata
 • Zalaispa Zrt. tájékoztatója edényzet használatáról, edényzetbe elhelyezhető hulladékról. Kérjük a lakosság szíves együttműködését. A tájékoztatás itt érhető el.
 • Tisztelt Lakosság!

  2020. január 1-től változnak a receptköteles gyógyszerek kiváltásának szabályai.

  A részletes tájékoztató itt olvasható!

Szeretettel köszöntöm Önt Pacsa lakói nevében honlapunkon!

1Kelemen Tamás vagyok, Pacsa polgármestere. Engedje meg, hogy rövid tájékoztatást adjak településünkről, remélve, hogy a kapott információk felkeltik érdeklődését kisvárosunk iránt.

A „Pacsa” településnév egy barátságos zalai kisvárost idéz, segítőkész lakóival, rendezett környezetével, amely méltán híres múlttal is rendelkezik a magyar futball történetében, de a sport terén megemlíthető a magyar hagyományokat őrző íjászat és a természetes környezetben található, igazi feltöltődésre alkalmas Horgásztava is.

A település története

Történetét tekintve honfoglalás kori település, nevét a Pál becéző alakjáról kaphatta. Az oklevelekben 1226-ban találkozunk először a nevével. A Chany, Inkey, Rayki, Ormandy, Koroknai, Darabos, Gresei Pethő, Festetics és Esterházy családok birtokolták. Temploma a 13. századtól működött, és a 14. században további két kápolna épült mellé.

2Ez jól mutatja Pacsa tekintélyes méreteit, ám mivel a környéken Zalaszabar volt a központi település, mezőváros nem fejlődhetett belőle. Lakói szőlőtermesztésből, kézművesiparból és földművelésből éltek.

A 17. században rengetegszer cserélt gazdát, mindazonáltal komoly fejlődést mutatott, többszöri jobbágytelepítéssel lakossága nagyban nőtt. Ekkor honosodott meg a szőlőművelés is. Az 1570-es években Pacsa is török kézre került, és ez az 1590-es évekig visszavetette a település fejlődését.
Az 1740-es évekre alakult ki Pacsa vezető szerepe a térségben.

Nagy irányú gyarapodása a Kiegyezés utáni közigazgatási rendszer kiépültének volt köszönhető, illetve a vasút kiépültének. Ekkor a település járásszékhely lett, lakossága nagyban gyarapodott.

A századfordulón megindult az iparosodása is. Az 1920-as évekre már gőzmalom, tégla-, sajt-vajgyár és fűrésztelep működött Pacsán, de az Esterházy és Festetics majorságok is nagyban hozzájárultak a gazdaság élénkítéséhez. 1928-ban Pacsa és Pacsatüttős községek Pacsa néven egyesültek. Mindazonáltal a lakosság zöme rossz körülmények között élt, így az elvándorlás is megindult az 1930-as évektől.

3A gazdasági világválság idején többször zavargások törtek ki a földesurak és az iparosok ellen. Az 1945-ös földosztás átmenetileg orvosolta a helyi problémákat. Bár központi jelentősége megmaradt, a megyén belüli jelentősége nagyban csökkent. Csak az 1990-es években történt infrastrukturális beruházások fékezték valamelyest az elvándorlást.

Az új évezredben azonban már pozitív változás mutatkozott a településen, Pacsa 2009-ben városi rangot

Jelenünkről

4Pacsa Zala megye 10. városa, mely 1768 lelket számláló település. Városunk a megye szívében fekszik. A dimbes-dombos táj, zöld legelő, a sűrű érintetlen erdők, és az idilli környezetben elterülő pacsai tó kiváló kikapcsolódási, kirándulási lehetőségekkel kecsegtetnek az ide látogatók számára. Közlekedési szempontból nagyon jó a település fekvése közúton hamar elérhető

Zalaegerszeg, a megyeszékhely, Keszthely és Nagykanizsa.
A tömegközlekedés is megfelelő a városok között.

Gyermekek, felnőttek, civil szervezetek, intézmények igyekeznek színesebbé tenni kisvárosunk mindennapjait.

Kedves Érdeklődő!

Kérem, látogasson el Pacsára, győződjön meg személyesen településünk természetes szépségéről és az itt élő emberek kedvességéről, vendégszeretetéről. Vegyen részt programjainkon a januártól-decemberig tartó ünnepségek, felvonulások, bálok mulatságok, egyéb rendezvények várják Önt és kedves családját, barátait Pacsán.

Szeretettel várjuk kisvárosunkba

Kelemen Tamás
polgármester